Skip to content

เสริมความสำเร็จให้กับแบงค์แอสชัวรันส์

เราเข้าใจในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบงค์แอสชัวรันส์ หลักสูตร Horizon แบงค์แอสชัวรันส์คือศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ วัฒนธรรม และความสามารถ ซึ่ง ณ ขณะนี้เป็นสิ่งจำเป็นตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินหลายแห่งในเอเชีย หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งที่ปรึกษาและหัวหน้างาน

หลักสูตร Horizon แบงค์แอสชัวรันส์คือชุดวิดีโอสั้นๆ ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ (สำหรับที่ปรึกษา 80 หัวข้อ + สำหรับหัวหน้างาน 50 หัวข้อ) นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีเอกสารประกอบที่สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะของทีมที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รวมทั้งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อลูกค้า และต่อธุรกิจด้วย หลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวร่วมกับหัวหน้างานและผู้ฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ของแบงค์แอสชัวรันส์

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแบงค์แอสชัวรันส์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในภาคการธนาคารและบริษัทประกันภัยในเอเชีย

1216-2023 Horizon Bancassurance Thai Graphic 345x483_an_v2.jpgความสามารถ: การดึงดูด การพัฒนา และการรักษาที่ปรึกษาให้คงอยู่ ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการให้คำปรึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ความไว้วางใจ: ลูกค้ามีการมองหาสถาบันการเงินและตัวแทนที่ให้ความสำคัญกับความจำเป็นทางการเงินเป็นอันดับแรกมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพ: ช่องทางแบงค์แอสชัวรันส์ (Banca) ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญในเรื่องการขาย โดยใช้หลักการคุ้มครองและการเสนอขายประกันตามความจำเป็นของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ความเป็นผู้นำ: พัฒนาผู้นำด้วยทักษะในการสร้างทีมที่สร้างผลงานโดดเด่น รวมทั้งใช้ทักษะในการโค้ช ตลอดจนมองหาการสนับสนุนและดูแลรักษาทีมงานของตน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกระตุ้นความสำเร็จในอนาคต

การกำกับดูแล: หน่วยงานกำกับดูแลมีการส่งเสริมให้หัวหน้าและที่ปรึกษามีมาตรฐานในด้านทักษะ ความรู้ และคุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้าที่สูงขึ้น

เนื้อหาการเรียนรู้มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Avatar ล่าสุด เพื่อให้ได้ทรัพยากรการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ยืดหยุ่นและมีมาตรฐานที่สูงมาก ซึ่งจะสนับสนุนคุณในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมเสนอขายประกันตามความจำเป็นของลูกค้าเพื่อผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า

1216-2023 Horizon Bancassurance Thai Graphic 814x160_an_v2.jpg