Skip to content

Thúc đẩy thành công cho hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng

Chúng tôi rất hiểu về ngành này và làn sóng thay đổi sang lĩnh vực phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Chương trình Phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng Horizon của chúng tôi là nguồn đào tạo được thiết kế riêng nhằm giúp bạn phát triển các kỹ năng, văn hóa và năng lực theo yêu cầu của các cơ quan quản lý tài chính trên khắp khu vực Châu Á. Chương trình này dành cho cả tư vấn viên và giám sát viên.

Chương trình phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng của Horizon gồm một chuỗi các video ngắn, hiệu quả với rất nhiều nội dung (80 nội dung dành cho tư vấn viên + 50 nội dung dành cho giám sát viên). Chương trình cũng có các công cụ bổ sung để trau dồi kỹ năng cho các tư vấn viên phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng và hỗ trợ ban lãnh đạo thúc đẩy thay đổi hành vi hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cho tư vấn viên, khách hàng và công việc của bạn. Chương trình này là một công cụ rất thiết thực để giúp bạn tự học và đào tạo trực tiếp với giám sát viên và giảng viên của mình về tất cả các chủ đề phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Chương trình này được phát triển bởi những chuyên gia phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm ở khu vực Châu Á.

1253-2023 Horizon Bancassurance Vietnamese Graphic 345x483.jpgNăng lực: Để thu hút, phát triển và giữ chân tư vấn viên, bạn cần có trình độ chuyên môn và năng lực tư vấn tốt.

Tin tưởng: Ngày nay, ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm các tổ chức tài chính và nhân viên kinh doanh đặt nhu cầu tài chính của họ lên hàng đầu.

Năng suất: Các kênh phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng đòi hỏi tư vấn viên phải đạt năng suất cao hơn, thay đổi hẳn sang cách bán hàng dựa trên biện pháp bảo vệ và nhu cầu của khách hàng để duy trì mức độ phát triển và điều chỉnh tăng chi phí.

Khả năng lãnh đạo: Việc giúp các nhà lãnh đạo trau dồi kỹ năng để tạo ra các nhóm có hiệu suất cao, sử dụng các kỹ năng huấn luyện và tìm cách hỗ trợ và bồi dưỡng nhân viên của mình là điều cần thiết để hoạt động kinh doanh đạt được thành công trong tương lai.

Quy định: Các cơ quan quản lý đang dần đặt tiêu chuẩn cao hơn cho các nhà lãnh đạo và tư vấn viên về kỹ năng, kiến thức và tuyên bố giá trị khách hàng.

Nội dung học được kết hợp với công nghệ avatar AI tân tiến mới nhất để tạo ra tài nguyên học tập kết hợp linh hoạt với tiêu chuẩn rất cao để hỗ trợ bạn xây dựng văn hóa bán hàng theo nhu cầu, từ đó giúp thúc đẩy công việc của bạn hơn nữa.

1253-2023 Horizon Bancassurance Vietnamese Graphic 814x160.jpg